Kies je taal

Over ons

ANBI

Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daarvoor geldt een publicatieplicht. Op deze pagina vind je daarvoor alle gegevens.

(Statutaire) naam
Stichting Expertisecentrum Oefenen.nl (Oefenen.nl) 

RSIN/fiscaal nummer
8135.70.189 

Post- en bezoekadres
Koninginnegracht 15
2514 AB DEN HAAG

Telefoonnummer
070 762 2 762 

E-mailadres
info@oefenen.nl

Missie | Waar gaan we voor?
Oefenen.nl wil dat elke (jong)volwassene met een laag opleidingsniveau op een makkelijke en toegankelijke manier kan leren en ontwikkelen. Om zijn of haar zelfvertrouwen te verhogen en zich beter thuis te voelen in de snel veranderende samenleving. Individueel en in eigen tempo. 

Actueel strategisch beleid 
Het strategisch beleidsplan van Oefenen.nl kent drie hoofdlijnen. We richten ons op:

1. Doorontwikkeling van Oefenen.nl tot hét platform voor het ontwikkelen van basiskennis en vaardigheden die je nodig hebt om mee te kunnen doen in de snel veranderende samenleving.
We vinden het van cruciaal belang dat onze oefenprogramma’s voor de eindgebruiker relevant zijn en zijn afgestemd op de vraag in de samenleving. Ze moeten makkelijk in het gebruik zijn. Door de inzet van nieuwe technologie ontvangt een gebruiker informatie en oefenmateriaal dat op hem is afgestemd. Zo kan hij zelf stappen zetten om vooruit te komen. We vinden het belangrijk om zoveel mogelijk mensen te bereiken. 

2. Bijdragen aan agendering en samenwerking rondom de ontwikkeling van basiskennis en vaardigheden, om te komen tot oplossingen die écht werken.
We gaan verbinding aan met partijen die onze missie delen en bij willen dragen door het delen van kennis, arbeid, techniek, financiën en/of andere resources. We verbinden deze partijen aan elkaar en aan onszelf, delen kennis en ervaring, en dragen zelf bij door ontwikkeling van producten en diensten. We dragen bij aan de agendering van het belang van ontwikkeling van basiskennis en vaardigheden bij volwassenen bij politiek, overheid en bedrijven.

3. Vergroten van bereik en dienstverlening aan licentiehouders.
Oefenen.nl heeft voor veel partijen die maatschappelijke waarde willen creëren een interessant en kwalitatief hoogstaand product. We investeren in het bereiken van nieuwe licentiehouders en de doorontwikkeling van diensten en producten voor het gebruik van Oefenen.nl door licentiehouders.

Bestuur en beloning
Zie voor de samenstelling en functies van het bestuur de pagina Team en bestuur. Oefenen.nl volgt voor de beloning de Cao mbo. Bestuursleden ontvangen geen vacatiegeld en honorering. Indien gewenst worden onkosten in redelijkheid vergoed. 

Actueel verslag activiteiten
Zie Jaarverslag 2018
Bekijk 2018 in het kort.

Financiële verantwoording 
Zie Jaarverslag 2017.

v4.1