Taalklas.nl

Het meest populaire programma van Oefenen.nl Taalklas.nl 1 is opgefrist en uitgebreid met 12 extra taaltips. Je kunt er nu ook goed mee oefenen op een mobiele telefoon. Deelnemers leren met Taalklas.nl 1 vooral heel veel woorden. Dat doen ze aan de hand van filmpjes en vrolijke liedjes waarin de woorden aan bod komen. Daarna oefenen ze met die woorden. En leren ze de woorden uitspreken en lezen en schrijven.

Wat is er nieuw?

  • de hoofdstukken zijn gesplitst in drie modules: Oefenen, Verder oefenen en Taaltip
  • bij elk hoofdstuk geeft Juf M een taaltip over woorden, cultuur, leerstrategieën of uitspraak
  • Taalklas.nl 1 werkt ook goed op een mobiele telefoon.
Naar het programma

Taaltips

Bij elk hoofdstuk van Taalklas.nl is een korte video waarin juf M een taaltip geeft. Er zijn vier soorten taaltips:

  • Taaltips over woorden, zoals het verschil tussen de woorden familie en gezin, en het gebruik van het woord lekker.
  • Taaltips over cultuur, zoals een praatje maken over het weer, of op bezoek gaan.
  • Taaltips over uitspraak zoals de laatste letter n die niet wordt uitgesproken en verschillen in uitspraak tussen regio’s in Nederland
  • Taaltips over leren leren, zoals nieuwe woorden leren en een moeilijke brief lezen.

Juf M is een NT2-docent die op YouTube in korte video’s uitleg geeft over de Nederlandse taal.

Toolkit Taalklas.nl

Wil jij foto’s, flyers, het logo of een voorbeeldtekst van Taalklas.nl 1 gebruiken? Download hieronder de toolkit.

Download toolkit

Handleiding Taalklas.nl 1

Heb je interesse in meer uitleg over de tips, lessuggesties, opbouw van de hoofdstukken of over de leerdoelen van Taalklas.nl 1? Bekijk de handleiding in ons Volgsysteem. In de handleiding vind je ook woorden- en zinnenlijsten.

Meer over het Volgsysteem
certificaat

Webinar Taalklas.nl

Wil je meer weten over het opgefriste en uitgebreide Taalklas.nl? Anne-Lies Schrijvers geeft op 7 oktober om 10 uur uitleg in een gratis webinar. Aan het eind van dit webinar ken je de uitgangspunten van Taalklas.nl, weet je wat er is veranderd en krijg je tips voor lessuggesties.
Anne-Lies Schrijvers is projectleider bij Oefenen.nl en weet alles over de uitbreiding van Taalklas.nl.

Meld je aan voor het webinar

Cursistenboek Taalklas.nl 1

Wil je dat deelnemers de leerstof ook schriftelijk kunnen oefenen? Maak dan gebruik van het Cursistenboek bij Taalklas 1. NT2-docent Bouke Procee maakte dit handige cursistenboek. Per hoofdstuk leer je (werk)woorden kennen, schrijven, tegenstellingen. Zo krijgen deelnemers meer taalbegrip. Het cursistenboek vind je hier of in het het Volgsysteem onder Extra materiaal.