Kies je taal

Taalklas.nl Plus

Je leert zo’n 300 nieuwe woorden en zinnen over alledaagse onderwerpen, zoals: Familie, Markt of Het wijkcentrum. Deze woorden oefen je door te luisteren, lezen en schrijven. Het programma is een vervolg op de eerdere series Taalklas.nl en is een goede opstap naar de Lees en Schrijf!-programma’s.