Kies je taal

Over ons

Publicaties

Jaarverslagen
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013


Leren in de educatie
Lesgeven, begeleiden en faciliteren
Leren in de educatie is een reeks van artikelen voor iedereen die volwassenen begeleidt bij het uitbreiden of bijspijkeren van hun basisvaardigheden. 
>Ga naar Leren in de educatie


Quickscan: Mensen die een zetje kunnen gebruiken
Wie en hoeveel mensen kunnen op het gebied van vaardigheden een zetje gebruiken?
>Bekijk onze quickscan


We leren altijd. 10 jaar ETV.nl
Deze jubileumpublicatie uit 2014 geeft zicht op het door ETV.nl afgelegde traject, bespreekt de randvoorwaarden en de resultaten van haar inspanningen en beschrijft hoe de portal Oefenen.nl een basisvoorziening is geworden voor zowel individuele leerders als organisaties die laagopgeleiden willen ondersteunen bij het verbeteren van hun vaardigheden.

  1. Bouwen aan een leeromgeving voor laagopgeleiden
  2. Op het digitale pad
  3. Oefenen.nl voor basisvaardigheden en kennis
  4. De programma's, gevarieerd en functioneel
  5. Sterk door samenwerking 
  6. Beredeneerde bibliografie


Laagopgeleiden leren online basisvaardigheden
Ben Vaske: 'Lower educated adults learn basic skills online'. In: I. van de Craats, J. Curvers and R. van Hout (eds.): Adult Literacy, second language and cognition. Nijmegen: CLS, 2015, p. 335-354.
Lees het artikel.


ETV.nl-materialen in non-formele educatie
S. Smit, m.m.v. T. Bersee: 'Om van gewone dingen meer te weten'. Een brede verkenning naar het gebruik en de waarde van ETV.nl-materialen in non-formele educatie voor volwassenen. Rotterdam: NextValue, september 2011.
Lees de samenvatting.


Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden
M. de Greef, m.m.v. E. Bohnenn: Ondersteuning en certificering van digitaal leren voor laagopgeleiden, Kader voor een digitale leer- en oefenomgeving. 's-Hertogenbosch: Arteduc, april 2011.
Lees de samenvatting. 


Kwalitatief onderzoek Lees en Schrijf! Taal op je werk
S. Smit, m.m.v. T. Bersee: 'Ik wil nou eens een keer zelfstandiger worden!' Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van laaggeletterden en docenten met het multimediaprogramma Lees en Schrijf! Taal op je werk. Rotterdam: NextValue onderzoek en advies, september 2009.
Lees de samenvatting.


Analyse leer- en toetsmateriaal voor volwassenen
E. Bohnenn in samenwerking met R. Thijssen: Aan de slag met leer- en beoordelingsmateriaal voor volwassenen, Update van het overzicht Aan de slag met leer- en toetsmateriaal voor volwassenen 2012. In opdracht van het Steunpunt Taal en Rekenen Volwasseneneducatie, april 2015.
Lees het rapport.


Over de rol van ETV.nl in het Aanvalsplan Laaggeletterdheid 
Opbrengsten in beeld, Rapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010. Samenstelling: P. Steehouder en M. Tijssen. 's-Hertogenbosch: CINOP, augustus 2011.
Lees het rapport.


En verder
Een overzicht van onze onderzoeken en publicaties vanaf 2003.

v4.1