Kies je taal

Begeleiders

Didactiekfilms

De didactiekfilms illustreren in tien korte films verschillende didactische handelingen gericht op het leren lezen en schrijven van volwassenen. De filmpjes tonen groepssituaties en individuele situaties, met veel tips en trucs. Ze zijn bedoeld voor begeleiders, docenten en vrijwilligers, dus niet voor cursisten.

De onderwerpen van de tien films zijn:

  1. Leren buiten en binnen de les
  2. Van spellend lezen naar voorspellend lezen
  3. Wat is een goede schrijfopdracht?
  4. Hoe geef je feedback op een schrijfopdracht?
  5. Moeilijke woorden
  6. Stimuleren tot schrijven
  7. Lezen vanuit een vraag
  8. Begeleiden van leren op Oefenen.nl
  9. Samenhang aanbrengen in een tekst
  10. Regels of geen regels?


Bij elke film is ondersteunend materiaal, bijvoorbeeld een leeswijzer, reflectievragen en verwijzing naar het Handboek NT1.

De films staan in het Volgsysteem van Oefenen.nl onder 'Extra materiaal'. Hier vind je ook het ondersteunend materiaal en een pdf van het Handboek NT1. Daarvoor heb je een licentie op Oefenen.nl nodig.

v4.1