Raad van Toezicht

Philip Geelkerken

Philip Geelkerken is directeur/bestuurder van het CAOP in Den Haag, een kenniscentrum voor arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Daarnaast is hij voorzitter van het algemeen bestuur van BOOR in Rotterdam. Hij studeerde rechten in Leiden. Philip Geelkerken is voorzitter van de Raad van Toezicht.

Anke van Kampen

Anke van Kampen heeft jarenlange ervaring als politicus, wethouder (Den Haag), bestuurder, lid van de Raad van Toezicht van instellingen (o.a. SLO en ROC Mondriaan), als lid of voorzitter van adviescommissies en als directielid van een gespecialiseerd adviesbureau (Sardes). Daarnaast is zij opgeleid als mediator. Zij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Leiden.

Edith Snoeij

Edith Snoeij is bestuurder/toezichthouder. Zij vervult een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zij is lid van de RvC van pensioenuitvoerder APG, voorzitter van een aantal raden van toezicht van pensioenfondsen en ze heeft ook zitting in een pensioenfondsbestuur. Verder is zij vice-voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Eerder heeft zij bij de FNV gewerkt, het laatst als voorzitter van abvakabo FNV.