Bestuur

Philip Geelkerken

Philip Geelkerken is directeur/bestuurder van het CAOP in Den Haag, een kenniscentrum voor arbeidsverhoudingen in de publieke sector. Daarnaast is hij voorzitter van het algemeen bestuur van BOOR in Rotterdam. Hij studeerde rechten in Leiden. Philip Geelkerken is voorzitter van het bestuur.

Rashid Azimullah

Rashid Leonard Azimullah (RAAD Consultancy) is executive coach/business counselor, extern vertrouwenspersoon en bestuurder. Hij is lid van het Stichtingsbestuur Amerpodia (de Rode Hoed, het Compagnietheater, De Nieuwe Liefde, Felix Meritis), docent NVTZ. Rashid is bedrijfskundig econoom met een 25-jarige (internationale) carrière in zakelijke dienstverlening. Rashid slaat een brug tussen hedendaagse kennis en oude wijsheid tradities. Hij is auteur van het boek Gebakken Cloud; omgaan met een unheimisch gevoel en coauteur van het boek Goede RAAD voor Commissarissen.

Anke van Kampen

Anke van Kampen heeft jarenlange ervaring als politicus, wethouder (Den Haag), bestuurder, lid van de Raad van Toezicht van instellingen (o.a. SLO en ROC Mondriaan), als lid of voorzitter van adviescommissies en als directielid van een gespecialiseerd adviesbureau (Sardes). Daarnaast is zij opgeleid als mediator. Zij studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde in Leiden.

Edith Snoeij

Edith Snoeij is bestuurder/toezichthouder. Zij vervult een aantal bestuurlijke en toezichthoudende functies. Zij is lid van de RvC van pensioenuitvoerder APG, voorzitter van een aantal raden van toezicht van pensioenfondsen en ze heeft ook zitting in een pensioenfondsbestuur. Verder is zij vice-voorzitter van het Huis voor Klokkenluiders. Eerder heeft zij bij de FNV gewerkt, het laatst als voorzitter van abvakabo FNV.