Gemeente

De inwoners van je stad oefenen met alle vaardigheden die ze nodig hebben om mee te doen in de maatschappij op Oefenen.nl. Individueel en in een groep, thuis of klassikaal. Omdat het belangrijk is dat inwoners meer zelfredzaam worden, digitaal vaardig zijn en voldoende Nederlands kunnen lezen om brieven van de gemeente en andere instanties te begrijpen. Met een licentie op Oefenen.nl kun je als gemeente organisaties die werken in het sociaal domein goed toerusten om hun deelnemers te begeleiden bij het verbeteren van hun taal- en digitale vaardigheden.

Iedereen digitaal zelfredzaam

Met een licentie op Oefenen.nl bied je als gemeente concrete handvatten om inwoners te leren omgaan met een computer of tablet en te helpen om digitaal zelfredzaam te zijn. De taalprogramma’s helpen om brieven van de gemeente en andere instanties te lezen en begrijpen. Om zo zekerder te worden op het gebied van taal en uiteindelijk beter mee te doen in een samenleving die voortdurend in beweging is.

Welke gemeenten werken met Oefenen.nl?

Deze gemeenten hebben een licentie op Oefenen.nl:

 • Den Haag
 • Amsterdam
 • Amstelveen
 • Leiden
 • Utrecht
 • Enschede
 • Rotterdam
 • Leeuwarden
 • Enschede
 • Apeldoorn
 • Breda
 • Veenendaal
 • Westerkwartier
Gemeente

Oefenen.nl bevalt heel goed. De deelnemers kunnen individueel Neder­lands leren en tegelijkertijd digitale vaardigheden opdoen. Het is een fantastisch systeem.

– Licentiehouder

Taalklas.nl populair bij anderstaligen

Anderstaligen die Nederlands willen leren (NT2) kunnen op Oefenen.nl op een laagdrempelige manier kennismaken met de Nederlandse taal. Met het programma Lees en schrijf! Het Leesplankje, Taalklas.nl en Station Nederlands gaat iemand stap voor stap vooruit. Ook programma’s als De Verkeershulp en Begrijp je lichaam helpen om taal op een aantrekkelijke manier te oefenen.

3700 Hagenaars oefenen onder begeleiding

Bij de Gemeente Den Haag willen we dat iedereen de kans krijgt om volwaardig mee te doen in de maatschappij. Daarom hebben wij een licentie op Oefenen.nl.

Hoe werkt Gemeente Den Haag met Oefenen.nl?

In Den Haag beheert Team Online Leren van ROC Mondriaan/Taal+ school de licentie namens de gemeente. Zo maken Haagse organisaties gratis gebruik van een licentie, begeleiden en volgen ze deelnemers. Team Online Leren geeft hen tips om verschillende groepen zo goed mogelijk te bedienen met de juiste programma’s. Zo verbeteren inwoners van Den Haag hun taal- en digitale vaardigheden, en leren ze ook op een laagdrempelige manier over omgaan met geld, gezond leven en duurzaam wonen.

Verkiezing Topper van het jaaruitreiking 25 maart 2020
Team Online Leren introduceert de ‘Topper van het Jaar’ verkiezing. Zij vraagt Haagse organisaties om deelnemers die veelvuldig oefenen met de programma’s en veel punten hebben verdiend aan te melden voor de verkiezing. De uitreiking vindt plaats op 25 maart 2020. Bekijk hier de video met de oproep.

Hoe investeert Gemeente Den Haag nog meer?

Gemeente Den Haag investeert in de ontwikkeling van nieuwe programma’s op Oefenen.nl. Bijvoorbeeld in de oefenprogramma’s Tel je geld over omgaan met geld en Groen Doen over duurzaam wonen en leven. Ook dragen ze bij aan een Klik & Tik-programma over privacy en veiligheid op internet.

Iris Kramer, Senior Domeinmedewerker, Dienst OCW, Afdeling Stad en Bestuur

Waarom Oefenen.nl?

Kennis over mensen die een zetje nodig hebben

Sinds 2003 ervaring met e-learning voor doelgroepen

Belangrijkste platform voor volwasseneneducatie in Nederland

Groot netwerk van organisaties die met doelgroepen werken

Oefenportal biedt ruim 40 online oefenprogramma’s

Volgsysteem en leerroutes op organisatieniveau

Neem contact op

Wil je ook dat alle inwoners mee kunnen doen aan de maatschappij? Neem dan contact op.