Onzeker over lezen, schrijven en
digitale vaardigheden op het werk

Er zijn in Nederland naar schatting 2,5 miljoen mensen met lage taal-, reken- of digitale vaardigheden. Meer dan de helft van deze groep heeft Nederlands als moedertaal. Ervaar jij als werkgever dat de communicatie op het werk moeizaam gaat en dat medewerkers waarschuwingen of gebruiksvoorschriften van machines niet goed begrijpen? Medewerkers veiligheidsrisico’s lopen? Vind je het belangrijk dat jouw medewerkers mee kunnen doen in de steeds digitaler wordende maatschappij? En gun je ze dat zij zich sterker voelen op het werk en daarbuiten?

Door Oefenen.nl beter
meedoen op het werk

Met de hulp van Oefenen.nl, een online leeromgeving waar (jong)volwassenen zelfstandig of onder begeleiding kunnen oefenen met basiskennis van taal, rekenen en digitale vaardigheden worden mensen vaardiger, krijgen ze meer basiskennis en worden ze zelfverzekerder.

Waarom Oefenen.nl?

Kennis over mensen die een zetje nodig hebben

Sinds 2003 ervaring met e-learning voor doelgroepen

Belangrijkste platform voor volwasseneneducatie in Nederland

Groot netwerk van organisaties die met doelgroepen werken

Oefenportal biedt ruim 40 online oefenprogramma’s

Volgsysteem en leerroutes op bedrijfsniveau

Kennismaken?

Alles begint bij een eerste ontmoeting.
Wij maken graag kennis met jou.

Yvonne Soons Oefenen.nl

Yvonne Soons
Marketing/Bedrijven
06 53 41 41 66
y.soons@oefenen.nl