Home>Werk

Duurzame inzetbaarheid

Inventarisatie van doelgroepen en de noodzaak tot scholing.

Lees meer

Laaggeletterdheid in kaart

Het meest recente onderzoek naar kernvaardigheden werd in 2012 uitgevoerd. In deze publicatie worden de resultaten rondom laaggeletterdheid uit dat onderzoek in kaart gebracht.

Lees meer

The changing nature of work

Skills in the digitale age.

Lees meer

Vaardigheden voor participatie

Een onderzoek naar de schoolbaarheid van laagopgeleide en laaggeletterde uitkeringsgerechtigden.

Lees meer

Vakkrachten in ontwikkeling

Praktische mogelijkheden om lageropgeleiden tot scholing te bewegen.

Lees meer

Digital Skills and Inclusion Research

What digital skills do adults need to succeed in the workplace now and in the next 10 years?

Lees meer