Home>Rekenen

Rekenwijzer AKA

Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen.

Lees meer

Het belang van rekenen en gecijferdheid in een leven lang leren

Deze publicatie richt zich op het deel van laaggeletterdheid dat te maken heeft met cijfers.

Lees meer

Handreiking rekenen

In de ve is het rekenonderwijs gericht op het toepassen en gebruiken van rekenvaardigheden in diverse situaties.

Lees meer

Evaluating Digital Learning for Adult Basic Literacy and Numeracy

The purpose of this research was to understand the potential role of technology as a significant part of the solution to address the needs of ABE programs and these low-skilled adult learners.

Lees meer