Home>Overheidsbeleid

Aanpak van laaggeletterdheid

De term ‘laaggeletterdheid’ lijkt alleen te verwijzen naar het probleem dat er groepen mensen zijn die moeite hebben met taal. Het overheidsbeleid richt zich sinds 2012 echter ook op mensen die moeite hebben met rekenen.

Lees meer

Advies digitale vaardigheden ve

Het advies digitale vaardigheden ve vormt de basis voor de ontwikkeling van examens en voor het inrichten van opleidingen. In dit advies zijn de standaarden en eindtermen digitale vaardigheden ve beschreven.

Lees meer

Over de drempel van postinitieel leren

Over de drempel van postinitieel leren.

Lees meer

Educatie op een kruispunt

Ontwikkelingsrichtingen voor volwasseneneducatie.

Lees meer

Naar een volwasseneneducatie nieuwe stijl

Slimmer en goedkoper met innovatieve arrangementen.

Lees meer

Standaarden en eindtermen ve

Met de standaarden en eindtermen kan het niveau van volwassen leerders op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en digitale vaardigheden in beeld gebracht worden.

Lees meer

Samen werken aan volwasseneneducatie

Betrokkenheid van samenwerkende partijen.

Lees meer

De transitie van educatie naar het sociaal domein

Een handreiking voor gemeenten.

Lees meer

Basisvaardigheden en arbeidsmarktparticipatie in de regio

Ontwikkeling datamodel en factsheets voor gemeenten.

Lees meer

Literacy in the Netherlands

Country report adults.

Lees meer

Adult learning and wellbeing

What makes adult learning good for wellbeing? Who benefits most? What does this mean for policy and practice? 

Lees meer

Regeling digitale vaardigheden educatie 2018

Regeling digitale vaardigheden educatie.

Lees meer

Investing in skills pays off

The economic and social cost of low-skilled adults in the EU.

Lees meer

Aanpak laaggeletterdheid binnen het sociaal domein

Praktijkbeschrijving van pilots in drie gemeenten.

Lees meer

Digitale inclusie - iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen.

Lees meer

Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Rapport over Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

Lees meer

Getting Skills Right

Engaging low-skilled adults in learning.

Lees meer

Samen werken aan taal

Een advies over laaggeletterdheid.

Lees meer