Home>Onderzoek/resultaten

Effecten van volwasseneneducatie

In de volwasseneneducatie draait het tegenwoordig vooral om scholing van laaggeletterden. Heeft dat effect?

Lees meer

Handboek NT1

Dit handboek NT1 gaat over het lees- en schrijfonderwijs aan laaggeletterde volwassenen.

Lees meer

Cursistprofielen laaggeletterdheid NT1 & NT2

Cursistprofielen laaggeletterdheid NT1 & NT2

Lees meer

ICT-vaardigheden van Nederlands

Het CBS heeft een onderzoek gedaan naar de ICT-vaardigheden van Nederlands. Dit artikel beschrijft de resultaten van het onderzoek.

Lees meer

Laaggeletterdheid in Nederland

Deze publicatie beschrijft de huidige stand van zaken op het terrein van laaggeletterdheid, trekt vergelijkingen met het verleden en doet een aantal prognoses voor de toekomst.

Lees meer

Literacy, Numeracy and Problem Solving in Technology-Rich Environments

Framework for the OECD survey of adult skills.

Lees meer

Opbrengsten in beeld

Rapportage aanvalsplan Laaggeletterdheid 2006-2010.

Lees meer

Studie zum mitwissenden Umfeld funktionaler Analphabetinnen und Analphabeten

Studie zum mitwissenden Umfeld funktionaler Analphabetinnen und Analphabeten.

Lees meer