Home>Materialen/methodieken

Nieuwe doelgroepen, nieuwe methodieken

Meer (resultaten) met minder (middelen). Dat is de opdracht waar de volwasseneneducatie in Nederland voor staat.

Lees meer

Nationale skills strategie

In deze bundel van vind je goede voorbeelden van organisaties die zich inzetten voor het ontwikkelen van vaardigheden van mensen.

Lees meer

Beschrijving methodiek NT1leren.nl

De beschrijving van de methodiek NT1leren.nl is bedoeld als handreiking voor aanbieders van taaltrajecten, die meer gebruik willen maken van de mogelijkheden voor online begeleiden van deelnemers in combinatie met de inzet van docenten en vrijwilligers en een blended learning aanpak.

Lees meer

Aan de slag met leer- en beoordelingsmateriaal voor volwassenen

Een update van het overzicht 'Aan de slag met leer- en beoordelingsmateriaal voor volwassenen'.

Lees meer

Aan de slag met leer- en beoordelingsmateriaal voor volwassenen | Aanvulling Thematisch materiaal

Aanvulling thematisch materiaal.

Lees meer

Evaluatie NT1leren.nl

Evaluatie van een digitale methodiek om laaggeletterdheid tegen te gaan een maatschappelijke participatie te vergroten.

Lees meer