Home>Leren van volwassenen

Elke omgeving een leeromgeving

Leren doe je niet alleen op school maar overal. Dat geldt voor kinderen, maar zeker ook voor volwassenen.

Lees meer

Het leren zoals het is bij volwassenen met een geletterdheidsrisico

Onderzoek over de deelname, ervaringen en intenties van volwassenen met een geletterdheidsrisico aan vormen van levenlang leren.

Lees meer

Adult basic skills

Findings from the CfBT Education Trust International Review undertaken to inform continuous improvements in the teaching and learning of adult basic skills.

Lees meer

Leerstrategieën, leren en verantwoordelijkheid

Leerstrategieën, leren en verantwoordelijkheid.

Lees meer

Effectief leren van multimediale leerbronnen

Er zijn steeds meer mogelijkheden om multimedia in te zetten in de les. Maar is dat altijd effectief?

Lees meer

Lifelong Learning and Technology

Digital technology plays a notable role in knowledge pursuits.

Lees meer

The alchemy of learning

Impact and progression in adult learning.

Lees meer

Wat maakt leren van laaggeletterde volwassenen effectief?

Resultaten van een literatuuronderzoek. Het geeft een zo volledig mogelijk overzicht van (internationale) wetenschappelijke literatuur en onderbouwde ervarings- en praktijkkennis over laaggeletterdheid.

Lees meer