Home>Gezondheid

De actieve patiënt wordt overschat

Aandacht voor mensen lagere gezondheidsvaardigheden.

Lees meer

Hoe gezondheidsvaardig is Nederland?

Factsheet van gezondheidsvaardigheden.

Lees meer

Het terugdringen van gezondheidsachterstanden

Een systematisch overzicht van kansrijke en effectieve interventies.

Lees meer

Kennissynthese Gezondheidsvaardigheden

Van Nederlandse burgers en patiënten wordt steeds meer verwacht dat zij een actieve rol op zich nemen in de zorg voor hun eigen gezondheid en ziekte en die van hun naasten. Niet iedereen is daar even goed toe in staat.

Lees meer

Laaggeletterdheid en Gezondheid

Dit rapport heeft tot doel een beter beeld te krijgen van de specifieke gezondheidsuitkomsten waarop laaggeletterden een slechtere gezondheid hebben.

Lees meer

Onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden

Kennissynthese over onderkenning en aanpak van laaggeletterdheid in relatie tot gezondheidsvaardigheden.

Lees meer