Home>Docenten en vrijwilligers

Vrijwilligers in educatieve trajecten

Welke rollen, taken en verantwoordelijkheden kunnen vrijwilligers in educatieve trajecten vervullen en welke condities zijn hierbij randvoorwaardelijk?

Lees meer

Raamwerk docent basisvaardigheden

Het Raamwerk docent basisvaardigheden kan benut worden bij het opstellen van een curriculum voor opleiding en nascholing van docenten die in de volwasseneneducatie (ve) basisvaardigheden geven.

Lees meer