Home>Digitale vaardigheden

Handreiking digitale vaardigheden

Deze handreiking is geschreven voor docenten, begeleiders, opdrachtgevers en organisaties die opleidingen en cursussen digitale vaardigheden (laten) ontwikkelen en verzorgen voor laagopgeleide en laag digitaal vaardige volwassenen.

Lees meer

Landelijke eindrapportage Monitor Digitale basisvaardigheden

Met de Monitor Digitale Basisvaardigheden krijgen bibliotheken inzicht in de opbrengsten van educatieve dienstverlening voor digitale basisvaardigheden.

Lees meer

Scaling up

Scaling up Achieving a breakthrough in adult learning with technology.

Lees meer

Trendrapport internetgebruik 2012

Een Nederlands en Europees perspectief.

Lees meer

Utrechters digivaardig?

Analyse van de digitale participatie van Utrechters.

Lees meer

De burger kan het niet alleen

Digitale dienstverlening die past bij digitale vaardigheden van burgers.

Lees meer