Kies je taal
 

Disclaimer

© 2011 ETV.nl / Disclaimer

De teksten, afbeeldingen en programma's die op deze site worden aangeboden, inclusief de televisieprogramma's die u via onze site kunt bekijken, (hierna 'de Content') is beschermd door het auteursrecht en mogelijk door andere rechten van intellectuele eigendom. Alle rechten op de Content berusten bij ETV.nl c.q. haar licentiegevers. Alle rechten op de content worden uitdrukkelijk voorbehouden. Het overnemen van Content, waaronder het maken van een deeplink naar de betreffende Content, is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van ETV.nl.

Het overnemen van een gedeelte van de Content voor eigen particulier, niet-commercieel gebruik is toegestaan, mits ETV.nl wordt vermeld als bron en onverminderd het recht van ETV.nl om indien de exploitatie van de Content naar haar oordeel daarvan schade ondervindt dat overnemen alsnog te verbieden.

Ondanks de grote zorgvuldigheid die ETV.nl toepast bij het samenstellen van de site kan zij niet garanderen dat de Content te allen tijde juist, volledig of up-to-date is. Evenmin kan ETV.nl garanderen dat de Content en het gebruik daarvan niet in strijd is met enigerlei rechten van derden.